O konkursie
Regulamin
Laureaci
logo SRD

logo LuTEN

Aktywni Eksperymentatorzy

Uczniowie chcący pokazać innym jak realizują doświadczenia fizyczne, będą mieli okazję zgłosić swoje prace indywidualne lub zbiorowe w działaniu Aktywni Eksperymentatorzy.

Jak wziąć udział w AE?

Wykonaj doświadczenie (samodzielnie lub w grupie), udokumentuj ten proces
- nagrywając krótki (do 30 s) film, lub
- wykonując zdjęcia (max. 6) z krótkim opisem (do pół str. A4),
a następnie prześlij do nas przygotowany materiał za pośrednictwem strony internetowej AE. Prace uczestników będą zasilały internetowe repozytorium doświadczalne umożliwiając innym oglądanie przebiegu realizacji doświadczeń.

Wśród zgłoszonych prac Jury wybierze i nagrodzi najlepsze i najciekawsze w czterech grupach wiekowych:
a) dzieci i młodzież nie mająca kontaktu z fizyką jako klasycznym przedmiotem: w wieku wczesnoszkolnym - klasy 1-3,
b) dzieci i młodzież nie mająca kontaktu z fizyką jako klasycznym przedmiotem: uczniowie klas 4-6,
c) młodzież realizująca program kształcenia fizyki na poziomie szkoły podstawowej (uczniowie klas 7-8),
d) młodzież realizująca program kształcenia fizyki na poziomie szkoły ponadpodstawowej (pozostali do 18 roku życia).

Nagrody rzeczowe zostaną wręczone laureatom konkursu AE w trakcie show demonstracyjnego, na które zostaną zaproszeni laureaci w towarzystwie swoich klas/grup.

Regulamin konkursu znajdziecie na naszej stronie. Konkurs startuje we wrześniu 2020 roku.

Liczymy na udział w AE tych wszystkich osób, które już posiadają pewną wiedzę z obszaru nauk ścisłych, ale równie gorąco zachęcamy do aktywności wszystkie kreatywne, młode i świeże umysły pełne pomysłów na ukazanie praw otaczającego nas świata.

Liczymy, że uczestnicy działania Aktywni Eksperymentatorzy odkryją w sobie predyspozycje matematyczno-fizyczne samodzielnie wykonując doświadczenia.

Chcący wziąć udział w konkursie AE powinni wykazać się wszechstronnością – poza umiejętnością wykonania doświadczeń potrzebna będzie też wiedza i umiejętność przygotowywania materiałów audiowizualnych i wykonywania zdjęć. Liczy się pomysłowość i kreatywność.

Regulamin

Regulamin konkursu znajdziecie na naszej stronie w sierpniu.

Laureaci

Jury rozstrzygnie konkurs w październiku 2020

logo NIW


Sfinansowano przez
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków
Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020


logo FIO