Prace nad zestawami
Zestawy RD
Zajęcia w Lubartowie
Zajęcia w Rytwianach
Zajęcia w Lubartowie
Zajęcia w Lublinie
Rozdanie nagród
logo SRD

logo LuTEN

Prace nad zestawami RD

Zestawy Repozytorium Doświadczeń

Zajęcia w ramach RD przeprowadzone w klasach III i IV w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubartowie

Zajęcia w ramach RD przeprowadzone w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im.Jana Pawła II w Rytwianach

Zajęcia w ramach RD przeprowadzone w klasach VII i VIII w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubartowie

Zajęcia w ramach RD przeprowadzone w Szkole Podstawowej nr 38 w Lublinie

Rozdanie nagród w konkursie Aktywni Eksperymentatorzy

logo NIW


Sfinansowano przez
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków
Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020


logo FIO