Prace nad zestawami
Zestawy RD
Zajęcia w ramach RD
logo SRD

logo LuTEN

Prace nad zestawami RD

Zestawy Repozytorium Doświadczeń

Zajęcia w ramach RD przeprowadzone w klasach III i IV w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubartowie

logo NIW


Sfinansowano przez
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków
Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020


logo FIO