Jak to działa?
Zawartość zestawów
Twoje konto
Wypożycz zestaw
logo SRD

logo LuTEN

PIERWSZA NA ŚWIECIE WYPOŻYCZALNIA ZESTAWÓW DOŚWIADCZALNYCH!

– walizkowe Repozytorium Doświadczeń: wypożyczasz i wykorzystujesz zdobywając nową wiedzę i umiejętności.

Oddajemy do dyspozycji uczniów, nauczycieli, organizacji i grup nieformalnych walizki zawierające zestawy doświadczalne dedykowane różnym działom fizyki, a wymagające samodzielnego wykonania przez użytkowników. Każda z walizek zawiera:
- urządzenia i materiały niezbędne do samodzielnego przeprowadzenia/wykonania doświadczeń,
- wykaz zawartości walizki,
- zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i instrukcje postępowania w trakcie wykonywania doświadczeń,
- materiały wsparcia dla wykonujących doświadczenia.

Jak skorzystać z zasobów RD?Użytkownik indywidualny (uczeń, członek koła naukowego, członek organizacji, nauczyciel, osoba fizyczna) lub instytucjonalny (nauczyciel reprezentujący klasę, szkoła, gmina) zgłasza chęć skorzystania z zasobów RD wskazując numer walizki oraz termin i okres wypożyczenia zasobów w internetowym systemie Repozytorium Doświadczeń. Obsługa RD weryfikuje dostępność zasobów i kontaktuje się z użytkownikiem. Walizka RD jest przekazywana użytkownikowi, a po zakończeniu okresu wypożyczenia – zwracana na adres siedziby Stowarzyszenia LuTEN. W okresie realizacji Projektu od użytkowników RD wymagane jest wypełnienie ankiet wstępnych i końcowych pozwalających na ewaluację Projektu. Zespół Projektowy zrealizuje zajęcia pilotażowe z wykorzystaniem zasobów RD dla tych grup, które w procesie rekrutacji/rejestracji w systemie wypożyczenia zasobów RD przedstawią 3÷7 argumentów uzasadniających, dlaczego RD powinien być realizowany w ich klasie.

Walizki z zasobami RD zostaną udostępnione użytkownikom od września 2020.

Szczegółowe warunki korzystania z RD znajdują się w Regulaminie.

W ramach realizacji projektu Społeczne Repozytorium Doświadczeń przygotowaliśmy następujące walizki:
- RD1 Mechanika 1
- RD2 Roboty i programowanie
- RD3 Termodynamika
- RD4 Elektrostatyka
- RD5 Elektromagnetyzm
- RD6 Prąd
- RD7 Mechanika 2
- RD8 Optyka geometryczna i falowa

Zawartość zestawów walizkowych
Repozytorium Doświadczeń

Poniższa lista zasobów Repozytorium Doświadczeń przedstawia wykaz walizek wraz z ogólnym wskazaniem tematyki zajęć, dla których zasoby stanowią wsparcie. Walizki zawierają urządzenia i zestawy doświadczalne, jak również materiały dodatkowe i propozycje scenariuszy zajęć wykorzystujących zasoby walizek.

Z uwagi na zróżnicowany poziom wiedzy i umiejętności odbiorców, dla walizek wskazano również grupę odbiorców, którym dedykowana jest walizka:
poziom A przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3,
poziom B - uczniów klas 4-6,
z poziomu C skorzysta młodzież z klas 7-8,
zaś z poziomu D - młodzież ze szkół ponadpodstawowych.

Klikając na nazwę walizki z poniższej listy uzyskasz ogólny opis walizki oraz poznasz spis dostępnych w niej zasobów. Znajdziesz tam również sugestie dotyczące liczebności grupy, dla jakiej przeznaczone są zasoby walizki oraz oszacowany czas lekcyjny potrzebny na skorzystanie z zasobów.

Prace nad gromadzeniem zasobów walizek Repozytorium Doświadczeń nadal trwają, zatem poniższe listy mają ciągle charakter tymczasowy i mogą ulegać drobnym zmianom. Przedstawione ilustracje wybranych elementów zasobów mają charakter poglądowy, w miarę kompletowania zasobów będą uaktualniane i zastępowane zdjęciami prezentującymi realnie zgromadzone zasoby. Będziemy na bieżąco aktualizować i uzupełniać informacje.

Zestaw walizkowy RD1 - Mechanika 1. Poziom B i C


Zasoby walizki służą zapoznaniu się uczniów z zasadami działania oraz budową maszyn prostych. Kształtują zdolności konstrukcyjne, rozwijają kreatywność, uczą współpracy przy rozwiązywaniu problemów inżynierskich.

Zasoby dedykowane są uczniom klas 4-6 oraz klas 7-8.

Sugerowana forma pracy to 8 grup w cyklu zajęć 2 x 45 min.


Lp.ElementIlośćJ.m.
1.zestaw elementów konstrukcyjnych 9686 "Maszyny proste i silnik" wraz z instrukcjami3kpl.
2.zestaw elementów konstrukcyjnych 9689 "Maszyny proste" wraz z instrukcjami3kpl.
3.zestaw pneumatyczny Ramię robota POWERplus Octopus3kpl.
4.waga elektroniczna2szt.
5.instrukcja użytkowania i BHP1kpl.
6.scenariusze zajęć1kpl.
7.materiały pomocnicze do realizacji zajęć1kpl.


Zestaw walizkowy RD2 - Roboty i programowanie. Poziom B i C


Zestaw młodych programistów i inżynierów uczy budowy oraz pokazuje zasadę działania robotów. Umożliwia zarówno realizację zadań konstrukcyjnych, jak i naukę sterowania urządzeniami oraz programowania działania urządzeń.

Zalecane jest działanie w pięciu kilkuosobowych grupach. Czas pracy: 45-90 min.


Lp.ElementIlośćJ.m.
1.zestaw konstrukcyjny programowalny Lego Boots5kpl.
2.tablet z akcesoriami5kpl.
3.pakiet edukacyjny Lego Mindstorms EV31kpl.
4.waga elektroniczna2szt.
5.instrukcja użytkowania i BHP1kpl.
6.scenariusze zajęć1kpl.
7.materiały pomocnicze do realizacji zajęć1kpl.


Zestaw walizkowy RD3 - Termodynamika. Poziom C i D


Zestaw do demonstracji doświadczeń z termodynamiki. Bogaty zestaw umożliwia pokazanie wielu doświadczeń m.in. z rozszerzalnością temperaturową ciał stałych (liniową i objętościową), przenoszeniem ciepła (konwekcja w gazach i cieczach, przewodnictwo cieplne), demonstrujących zasady termodynamiki oraz zasady działania silników cieplnych.

Polecamy korzystanie z zasobów nauczycielom uczniów szkół podstawowych (kl. 4-8) oraz uczniom szkół ponadpodstawowych.

Czas realizacji zajęć uzależniony jest od sposobu organizacji zajęć i zawiera się w przedziale od 1 do 3 godz. lekcyjnych.


Lp.ElementIlośćJ.m.
1.silnik Stirlinga 1szt.
2.dylatoskop1szt.
3.ptak pijak1szt.
4.fontanna cieplna1szt.
5.przyrząd do demonstracji przemiany pracy w energię wewnętrzną1szt.
6.pierścień Gravesanda1szt.
7.bimetal1szt.
8.radiometr Crookesa1szt.
9.latarka1szt.
10.pirometr 1szt.
11.drut z pamięcią kształtu1szt.
12.przyrząd do demonstracji konwekcji gazów1szt.
13.zestaw do demonstracji zjawiska konwekcji w cieczach1szt.
14.grzałka nurkowa do wody 300W 230V1szt.
15.cylinder miarowy PP 500 ml1szt.
16.wizualizator przewodności cieplnej metali1szt.
17.pompa próżniowa 1szt.
18.kolba próżniowa ze szklanym króćcem - 1000 ml1szt.
19.ręczny palnik gazowy z zapalarką piezoelektryczną1szt.
20.instrukcja użytkowania i BHP1kpl.
21.scenariusze zajęć1kpl.
22.materiały pomocnicze do realizacji zajęć1kpl.


Zestaw walizkowy RD3 - Termodynamika. Poziom D


Zestaw umożliwia wykonanie doświadczeń z termodynamiki. Pozwala m.in. wyznaczyć ciepło właściwe wody, ciepło właściwe niektórych metali, ciepło topnienia lodu a także sprawdzić prawo Joule'a.

Zasoby walizki pozwalają na jednoczesną pracę nawet w sześciu kilkuosobowych grupach.

Polecamy korzystanie z zasobów uczniom, którzy rozpoczęli już kształcenie z fizyki w szkole podstawowej oraz uczniom szkół ponadpodstawowych.

Czas realizacji zajęć uzależniony jest od wybranego stopnia trudności zadań oraz sposobu organizacji zajęć i zawiera się w przedziale od 1 do 3 godz. lekcyjnych.


Lp.ElementIlośćJ.m.
1.kalorymetr5szt.
2.uniwersalny zasilacz szkolny prądu stałego i przemiennego4szt.
3.termometr5szt.
4.miernik uniwersalny10szt.
5.stoper3szt.
6.waga jubilerska5szt.
7.zestaw metali do badania ciepła właściwego5kpl.
8.kulki ołowiane 4,5 mm2kpl.
9.zlewki szklane5szt.
10.przewody łączeniowe27szt.
11.instrukcja użytkowania i BHP1kpl.
12.scenariusze zajęć1kpl.
13.materiały pomocnicze do realizacji zajęć1kpl.


Zestaw walizkowy RD4 - Elektrostatyka. Poziom C i D


Zestaw walizkowy doświadczeń z elektrostatyki. Pozwala on na zademonstrowanie elektryzowania ciał poprzez pocieranie, dotyk oraz indukcję. Umożliwia określenie rozmieszczenia ładunku na powierzchni przewodnika oraz izolatora.

Zasoby walizki pozwalają na jednoczesną pracę w pięciu kilkuosobowych grupach.

Polecamy korzystanie z zasobów uczniom, którzy rozpoczęli już kształcenie z fizyki w szkole podstawowej oraz uczniom szkół ponadpodstawowych.

Czas realizacji zajęć uzależniony jest od wybranego stopnia trudności zadań oraz sposobu organizacji zajęć i zawiera się w przedziale od 1 do 2 godz. lekcyjnych.


Lp.ElementIlośćJ.m.
1.generator van de Graffa1szt.
2.maszyna elektrostatyczna1szt.
3.zestaw do demonstracji linii sił‚ pola elektrostatycznego1szt.
4.elektrometr Brauna 6szt.
5.elektroskop listkowy 2szt.
6.komplet prętów elektrostatycznych4kpl.
7.łoże do prętów elektrostatycznych 2szt.
8.mały konduktor półsferyczny 2szt.
9.konduktor cylindryczny4szt.
10.konduktor stożkowy2szt.
11.krążek aluminiowy z uchwytem izolacyjnym (kondensator)2 kpl.
12.płytka pleksiglasowa2szt.
13.siatka Faradaya 2szt.
14.kulka próbna2szt.
15.łącznik (rozbrajacz) 2szt.
16.statywy izolacyjne z podstawą6szt.
17.miotełka elektrostatyczna 4szt.
18.szmatka jedwabna, futerko 2kpl.
19.wahadło elektrostatyczne1szt.
20.młynek Franklina1szt.
21.wahadło elektryczne2szt.
22.przewody łączeniowe2kpl.
23.instrukcja użytkowania i BHP1kpl.
24.scenariusze zajęć1kpl.
25.materiały pomocnicze do realizacji zajęć1kpl.


Zestaw walizkowy RD5 - Elektromagnetyzm. Poziom A


Zasoby dedykowane są najmłodszym uczniom (kl. 1-3), którzy mają okazję przeżyć pierwszą naukową przygodę z polem magnetycznym. Dodatkowo zestaw z powodzeniem można wykorzystywać do rozwijania umiejętności konstrukcyjnych uczniów oraz kształtowania kreatywności.

Zestaw zawiera zasoby pozwalające na indywidualną pracę uczniów lub współpracę w grupach kilkuosobowych.

Sugerowany czas pracy uczniów to 45-90 min.


Lp.ElementIlośćJ.m.
1.zestaw klocków magnetycznych4kpl.
2.zestaw do wizualizacji linii pola magnetycznego magnesów4kpl.
3.igła magnetyczna2szt.
4.magnes podkowiasty2szt.
5.łoże do budowy akceleratora magnetycznego4szt.
6.magnesy neodymowe do budowy akceleratora magnetycznego8szt.
7.zabawka - samochód plastikowy z magnetyczną osią3szt.
8.instrukcja użytkowania i BHP1kpl.
9.scenariusze zajęć1kpl.
10.materiały pomocnicze do realizacji zajęć1kpl.


Zestaw walizkowy RD5 - Elektromagnetyzm. Poziom C i D


Zestaw umożliwiający poznanie tajników elektromagnetyzmu. Pozwala na zauważenie i poznanie szczegółów związku między przepływem prądu a własnościami magnetycznymi. Rozwija umiejętności konstrukcyjne i kreatywność jak również stymuluje do samodzielnego formułowania wniosków.

Zestaw zawiera pomoce demonstracyjne dla nauczyciela, jak również pozwala na pracę w dwóch grupach.

Sugerowany czas pracy z zestawem: 45-90 min.


Lp.ElementIlośćJ.m.
1.przewody łączeniowe24szt.
2.zasilacz prądu stałego (30V, 5 A max.)1szt.
3.woltomierz szkolny1szt.
4.galwanometr szkolny1szt.
5.miernik (multimetr) cyfrowy1szt.
6.igła magnetyczna2szt.
7.zestaw do wizualizacji pola magnetycznego magnesów1kpl.
8.zestaw do wizualizacji pola magnetycznego przewodników z prądem + gumowy młoteczek1kpl.
9.zestaw do demonstracji magnetycznego oddziaływania przewodników z prądem1kpl.
10.zestaw do demonstracji siły elektrodynamicznej1kpl.
11.zestaw do demonstracji indukcji elektomagnetycznej 2kpl.
12.zestaw do demonstracji reguły Lentza1kpl.
13.elektromagnes1kpl.
14.prądnica ręczna2kpl.
15.duże cewki indukcyjne1kpl.
16.małe cewki indukcyjne1kpl.
17.zestaw do demonstracji lewitacji diamagnetycznej1kpl.
18.magnes walcowy (neodymowy)2szt.
19.magnes podkowiasty1szt.
20.instrukcja użytkowania i BHP1kpl.
21.scenariusze zajęć1kpl.
22.materiały pomocnicze do realizacji zajęć1kpl.


Zestaw walizkowy RD6 - Prąd. Poziom A i B


Zasoby pozwalają na konstrukcję i testowanie pracy obwodów prądu od najprostszych układów zawierających tylko baterie i żaróweczkę, aż po skomplikowany układ funkcjonującego radia. Zestawy ułatwiają wprowadzenie do świata elektroniki i zdobycie pierwszej, podstawowej wiedzy o obwodach elektrycznych. Wybrana forma - klocki konstrukcyjne - sprzyja zaangażowaniu niezależnie od wieku i płci, rozwija kreatywność i wspiera współpracę przy rozwiązywaniu problemów.

Pracę z zestawami z powodzeniem można planować w grupach dwu- lub trzyosobowych (11 grup).

Sugerowany czas pracy z zestawem: 45-90 min.


Lp.ElementIlośćJ.m.
1.klocki elektroniczne, zestaw 59 elementów (mały) 5kpl.
2.klocki elektroniczne, zestaw 114 elementów (średni) 6kpl.
3.klocki elektroniczne, zestaw 119 elementów (duży)1kpl.
4.instrukcje do poszczególnych zestawów 12szt.
5.instrukcja użytkowania i BHP1kpl.
6.scenariusze zajęć1kpl.
7.materiały pomocnicze do realizacji zajęć1kpl.


Zestaw walizkowy RD6 - Prąd. Poziom C


Zasoby pozwalają na odkrycie podstawowych praw i zasad rządzących przepływem prądu elektrycznego. Umożliwiają również poznanie prostych, ale także mniej oczywistych metod jego zastosowania. Możliwość samodzielnego projektowania i zestawiania obwodów elektrycznych rozbudza kreatywność i pozwala na rozwijanie zdolności konstrukcyjnych.

Zestaw zawiera pomoce demonstracyjne dla nauczyciela, jak również pozwala na pracę w kilkuosobowych grupach.

Sugerowany czas pracy z zestawem: 45-90 min.


Lp.ElementIlośćJ.m.
1.przewody łączeniowe46szt.
2.końcówki widełkowe 12szt.
3.końcówki krokodylkowe24szt.
4.zasilacz prądu stałego (30V, 5 A max.)2szt.
5.zasilacz bateryjny czteronapięciowy2szt.
6.woltomierz szkolny1szt.
7.amperomierz szkolny3szt.
8.miliamperomierz szkolny2szt.
9.galwanometr szkolny1szt.
10.miernik (multimetr) cyfrowy2szt.
11.opornica suwakowa3szt.
12.opornik dekadowy2szt.
13.opornik drutowy5szt.
14.model baterii pierwotnej (ogniwo Volty)1kpl.
15.zestaw do badania przewodników i izolatorów2szt.
16.zestaw do badania przewodności człowieka1szt.
17.zestaw: energia słoneczna / ogniwo wodorowe1kpl.
18.model silnika i generatora elektrycznego1szt.
19.zestaw do demonstracji szeregowego i równoległego łączenia żarówek1kpl.
20.zestaw szkolny - obwód szeregowy i równoległy2kpl.
21.zestaw szkolny - elektryczność - obwody elektryczne1kpl.
22.żarówki zapasowe2kpl.
23.symbole układów elektrycznych (magnetyczny zestaw demonstracyjny)2kpl.
24.instrukcja użytkowania i BHP1kpl.
25.scenariusze zajęć1kpl.
26.materiały pomocnicze do realizacji zajęć1kpl.


Zestaw walizkowy RD7 - Mechanika 2. Poziom C i D


Zestaw umożliwia wykonanie doświadczeń z zakresu mechaniki i dynamiki, pozwala m.in. wyznaczyć środek ciężkości, ciężar ciała, sprawdzić jak rozkładają się siły, badać siłę tarcia, wykonać kilka doświadczeń z z ruchem jednostajnym i zmiennym.

Zasoby walizki pozwalają na jednoczesną pracę w czterech kilkuosobowych grupach.

Zalecamy korzystanie z zasobów uczniom, którzy rozpoczęli już kształcenie z fizyki.

Czas realizacji zajęć uzależniony jest od wybranego stopnia trudności zadań oraz sposobu organizacji zajęć i zawiera się w przedziale od 1 do 3 godz. lekcyjnych.


Lp.ElementIlośćJ.m.
1.zestaw do wyznaczania środka ciężkości4kpl.
2.siłomierz11szt.
3.zestaw do badania siły tarcia4kpl.
4.zestaw do doświadczeń z równią pochyłą4kpl.
5.stolik do rozkładania sił1kpl.
6.stoper4szt.
7.piłki plastikowe w dwóch rozmiarach4kpl.
8.miarki centymetrowe8szt.
9.ołówki z gumkami12szt.
10.pisaki ścieralne8szt.
11.preparat do ścierania pisaków1szt.
12.waga elektroniczna2szt.
13.instrukcja użytkowania i BHP1szt.
14.scenariusze zajęć1kpl.
15.materiały pomocnicze do realizacji zajęć1kpl.
16.materiały dla użytkowników (karty pracy)1kpl.


Zestaw walizkowy RD8 - Optyka geometryczna i falowa. Poziom A i B


Zasoby walizki dedykowane są uczniom klas 1-3 i uczniom klas 4-6.
Zasoby pozwalają na realizację zajęć obejmujących tematykę:
a) zmysł wzroku i widzenie barwne; b) obserwacja mikroświata.

Zasoby pozwalają na indywidualną pracę uczniów, jak również na pracę w 4 grupach kilkuosobowych.


Lp.ElementIlośćJ.m.
1.kolorowe filtry do mieszania barw25kpl.
2.krążek barw Newtona1szt.
3.zestaw do składania barw1szt.
4.mikroskop cyfrowy4szt.
5.lupy ręczne w 4 wymiarach26szt.
6.zestaw 25 preparatów mikroskopowych2kpl.
7.okulary do widzenia przestrzennego26szt.
8.drewniana lupa2szt.
9.kalejdoskop2szt.
10.lustra4kpl.
11.tablice iluzji optycznych51szt.
12.instrukcja użytkowania i BHP1kpl.
13.scenariusze zajęć1kpl.
14.materiały pomocnicze do realizacji zajęć1kpl.


Zestaw walizkowy RD8 - Optyka geometryczna i falowa. Poziom C


Zasoby walizki są przeznaczone głównie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Pozwalają na realizację zajęć obejmujących:
1) jakościową obserwację propagacji promieni świetlnych w bryłach przezroczystych (płytka płaskorównoległa, soczewki, pryzmaty i woda) ilustrującą prostoliniowe rozchodzenie się promieni, ich odbicie i załamanie na granicy ośrodków oraz obserwację zjawiska całkowitego wewnętrznego odbicia;
2) jakościową obserwację odbicia promieni od zwierciadła płaskiego, wklęsłego i wypukłego;
3) jakościową obserwację załamania promieni świetlnych w soczewkach;
4) konstruowanie obrazów otrzymywanych w zwierciadłach i soczewkach poprzez analizę biegu promieni;
5) praktyczną ilustrację wad wzroku i ich korekcję;
6) jakościową obserwację rozszczepienia wiązki światła białego w pryzmacie.

W ramach bardziej zaawansowanych, wybiegających poza podstawę programową szkoły podstawowej, zajęć możliwe jest:
A) eksperymentalne "odkrywanie" i potwierdzanie ilościowe praw odbicia i załamania;
B) określanie kąta granicznego przy całkowitym odbiciu;
C) wyznaczanie ogniskowych zwierciadła i soczewki;
D) obserwacja zjawiska aberracji sferycznej.

W zakresie nauczania fizyki na poziomie rozszerzonym w szkole ponadpodstawowej możliwe są:
A) ilościowa analiza praw odbicia i załamania;
B) wyznaczanie współczynników załamania szkła akrylowego i wody z pomiaru wartości kąta granicznego.

Zawartość walizki pozwala na przeprowadzenie demonstracji przez nauczyciela z pomocą uczniów dla całej klasy lub też na wykonanie eksperymentów w maksymalnie 7 grupach kilkuosobowych.

Czas realizacji zajęć zależy od wybranego stopnia trudności i zakresu realizowanych eksperymentów, a także sposobu organizacji zajęć i obejmuje 1,2 lub 3 godziny lekcyjne.


Lp.ElementIlośćJ.m.
1.metalowa tablica 47 x 33 cm z nadrukowaną tarczą Kolbego i regulowaną podpórką do ustawiania jej w pionie 4szt.
2.tarcza Kolbego 31 x 21 cm, nadrukowana na białej folii magnetycznej3szt.
3.tarcza Kolbego 30 x 20 cm, kartonowa, sztywna, dwustronnie foliowana3szt.
4.laser czerwony 5-wiązkowy z przełącznikiem wyboru liczby 1, 3 lub 5 wiązek, mocowany magnetycznie3szt.
5.zasilacz sieciowy 6 V/500 mA do lasera z przewodem 95 cm3szt.
6.zasilacz bateryjny 6 V3szt.
7.źródło światła halogenowe 12V/20 W z transformatorem zasilane z sieci4szt.
8.przesłony z 1, 3 i 5 szczelinami i pełna4kpl.
9.zestaw filtrów kolorowych (czerwony, niebieski i zielony)4kpl.
10.transformator elektroniczny do zasilania źródła halogenowego z przewodem sieciowym 5 m i wyłącznikiem4szt.
11.soczewka akrylowa skupiająca dwuwypukła symetryczna , L-80 mm, mocowana magnetycznie 7szt.
12.soczewka akrylowa rozpraszająca dwuwklęsła symetryczna, L-80 mm, mocowana magnetycznie7szt.
13.soczewka akrylowa półokrągła, R-40 mm, mocowana magnetycznie7szt.
14.pryzmat akrylowy prostokątny (45°-90°-45°), mocowany magnetycznie7szt.
15.pryzmat akrylowy trapezoidalny (60°-45°-135°-120°), mocowany magnetycznie7szt.
16.blok akrylowy prostopadłościenny 25 x 25 x 75 mm, mocowany magnetycznie7szt.
17.zwierciadło elastyczne L-60 mm uniwersalne o regulowanym promieniu krzywizny - ustawiane jako zwierciadło płaskie, wypukłe lub wklęsłe, mocowane magnetycznie7szt.
18.kuweta półcylindryczna, transparentna, z tworzywa sztucznego, do napełniania wodą lub innym ośrodkiem3szt.
19.instrukcja użytkowania i BHP7szt.
20.scenariusz zajęć7szt.
21.materiały pomocnicze do realizacji zajęć7szt.
22.instrukcja użytkowania i BHP1kpl.
23.scenariusze zajęć1kpl.
24.materiały pomocnicze do realizacji zajęć1kpl.


Zestaw walizkowy RD8 - Optyka geometryczna i falowa. Poziom D


Zasoby walizki są przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwalają na realizację doświadczeń na poziomie podstawowym nauczania fizyki w szkole podstawowej i średniej obejmujących:
1) obserwację transmisji światła w światłowodzie;
2) otrzymywanie ostrych obrazów na ekranie z użyciem soczewki skupiającej.

W zakresie nauczania fizyki na poziomie rozszerzonym w szkole ponadpodstawowej możliwe są:
A) wyznaczanie ogniskowych zwierciadła, soczewki i układu dwóch soczewek oraz badanie warunków otrzymywania obrazów za pomocą soczewek - empiryczne sprawdzenie równania soczewki;
B) jakościowe badanie zależności ogniskowej od promienia krzywizny soczewki oraz ogniskowej układu od odległości między soczewkami;
C) obserwacja dyfrakcji na pojedynczej szczelinie i otworze kołowym i jakościowe badanie wpływu geometrycznych parametrów układu na obraz dyfrakcyjny;
D) obserwacja interferencji ugiętych wiązek światła z użyciem siatki dyfrakcyjnej i jakościowa analiza wpływu geometrycznych parametrów układu na obraz interferencyjny;
E) wyznaczanie długości fali światła monochromatycznego za pomocą siatki dyfrakcyjnej.

Do doświadczeń wykraczających poza program szkolny należą:
I) jakościowa obserwacja zjawiska aberracji sferycznej
II) konstruowanie modeli przyrządów optycznych (mikroskop, luneta Keplera i Galileusza);
III) obserwacja widm optycznych różnych źródeł światła za pomocą kieszonkowego spektroskopu.

Zawartość walizki pozwala na przeprowadzenie demonstracji przez nauczyciela z pomocą uczniów dla całej klasy lub też na wykonanie eksperymentów w 4 grupach kilkuosobowych.

Czas realizacji zajęć zależy od wybranego stopnia trudności i zakresu realizowanych eksperymentów oraz sposobu organizacji zajęć i obejmuje 1, 2 lub 3 godziny lekcyjne.


Lp.ElementIlośćJ.m.
1.aluminiowa ława optyczna 5 cm x 3 cm x 116 cm z nóżkami4szt.
2.koniki (ślizgacze) do mocowania elementów optycznych na ławie, potrójne28szt.
3.ekran dwustronny 8 x 11 cm, z naniesioną skalą w pionie i poziomie z jednej strony oraz biały z drugiej strony4szt.
4.uchwyt optyczny do przesłon, filtrów, siatek, slajdów itp.4szt.
5.przesłona ze strzałką skierowaną w górę, z dodatkową odnogą poziomą, ułatwiającą stwierdzenie odwrócenia obrazu w poziomie (24 x 10 mm)4szt.
6.matówka 55 x 55 x 3,9 mm4szt.
7.źródło światła halogenowe 12V/20W z soczewką i wentylatorem, mocowane magnetycznie4szt.
8.podstawka pod źródło światła do mocowania na ławie optycznej4szt.
9.przesłona z kołowym otworem Φ 20 mm, 61 mm x 75 mm x 2 mm (szerokość x wysokość x grubość) 4szt.
10.przesłona z kołowym otworem Φ 25 mm, 61 mm x 75 mm x 2 mm (szerokość x wysokość x grubość) 4szt.
11.przesłona z kołowym otworem Φ 30 mm, 61 mm x 75 mm x 2 mm (szerokość x wysokość x grubość) 4szt.
12.przesłona pełna (zaślepka), 61 mm x 75 mm x 2 mm 4szt.
13.przesłona 50 x 50 mm z pionową szczeliną 1 mm x 20 mm4szt.
14.zestaw trzech kolorowych filtrów (czerwony, zielony i niebieski)4kpl.
15.zasilacz sieciowy 12V/2A 4szt.
16.wskaźnik laserowy 4 w 1: laser, latarka LED biała, długopis i rysik4szt.
17.uchwyt do mocowania wskaźnika laserowego na ławie optycznej4szt.
18.soczewka szklana Φ= 50 mm o ogniskowej f= +50mm w oprawie4szt.
19.soczewka szklana Φ= 50 mm o ogniskowej f= +100mm w oprawie4szt.
20.soczewka szklana Φ= 50 mm o ogniskowej f= +150mm w oprawie4szt.
21.soczewka szklana Φ= 50 mm o ogniskowej f= +200mm w oprawie4szt.
22.soczewka szklana Φ= 50 mm o ogniskowej f= -150mm w oprawie4szt.
23.siatka dyfrakcyjna 500 linii/mm o wymiarach 30 mm x 30 mm w oprawce kartonowej 70 mm x 62 mm 4szt.
24.siatka dyfrakcyjna 1000 linii/mm o wymiarach 30 mm x 30 mm w oprawce kartonowej 70 mm x 62 mm 4szt.
25.slajdy z przesłonami dyfrakcyjnymi na folii w ramkach 50 x 50 mm (5 zestawów po 4 sztuki)20szt.
26.zestaw dwóch polaryzatorów liniowych Φ = 30 mm, w oprawce Φ = 90 mm ze skalą kątową - do badania zjawiska polaryzacji światła4szt.
27.spektroskop ręczny z siatką dyfrakcyjną 600 linii/mm 3szt.
28.kawałki światłowodu o średnicy Φ = 1 mm i długości 1,25 m4szt.
29.preparaty mikroskopowe biologiczne na szkiełkach 75 mm x 25 mm4szt.
30.slajdy 50 mm x 50 mm 4szt.
31.klipsy biurowe różnych rozmiarów 20szt.
32.instrukcja użytkowania i BHP1kpl.
33.scenariusze zajęć1kpl.
34.materiały pomocnicze do realizacji zajęć1kpl.


Utwórz konto / zaloguj się

 
Login:
Hasło:
  Masz już konto, ale zapomniałeś hasła? Kliknij

Wypożycz walizkowy zestaw doświadczeń

Zasoby Repozytorium Doświadczeń (zestawy walizkowe) mogą być rezerwowane w celu użyczenia tylko przez zarejestrowanych użytkowników.

Bez zarejestrowania się można jedynie sprawdzić wolne terminy w kalendarzach dla poszczególnych zestawów.

Aby zarejestrować się lub zalogować, przejdź do zakładki Twoje konto.

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że w ciągu najdalej 4 kolejnych dni po dniu dokonania wstępnej rezerwacji zestawu walizkowego, beneficjenci, czyli dzieci i młodzież, powinni wypełnić anonimowe ankiety wstępne.

Po dokonaniu rezerwacji wstępnej powinni Państwo pobrać zestaw kodów dostępu do ankiet, rozdać je beneficjęntom, najlepiej notując, kto dostał dany kod i monitorować systematycznie, czy ankiety zostały wypełnione (sprawdzić można, czy ankieta została wypełniona, nie można oczywiście sprawdzić, jakich odpowiedzi beneficjenci udzielili).

Ankiety sa krótkie i proste, czas potrzebny na wypełnie ankiety nie powinien być dłuższy niż 2 minuty.

W przypadku, gdy we wspomnianym wyżej terminie nie zostanie wypełnione co najmniej 75% albo co najmniej 20 tych ankiet, wstępna rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. Można będzie, co prawda, dokonać ponownie takiej samej rezerwacji, ale tylko wtedy, jeśli po anulowaniu Państwa rezerwacji ktoś inny tego zestawu na dany termin nie wypożyczy.Dostępność zestawów

Objaśnienia

- dni, w których zestaw można pożyczyć lub zwrócić;
- Twoje aktualne rezerwacje;
- zestaw przez kogoś zarezerwowany lub w przeglądzie technicznym;
- pozostałe dni;

Uwaga:
Minimalny czas użyczenia zestawu to 2 dni, maksymalny - 12 dni.
Użytkownik może mieć maksymalnie 2 aktualne rezerwacje.
Rezerwacja musi być dokonana na co najmniej 2 dni przed planowanym dniem użyczenia.

Zestaw walizkowy RD1 - Mechanika 1. Poziom B i C

Lipiec 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Sierpień 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
 
Wrzesień 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
 
Październik 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
Listopad 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
 

Zestaw walizkowy RD2 - Roboty i programowanie. Poziom B i C

Wrzesień 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
 
Październik 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
Listopad 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
 

Zestaw walizkowy RD3 - Termodynamika. Poziom C i D

Wrzesień 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
 
Październik 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
Listopad 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
 

Zestaw walizkowy RD3 - Termodynamika. Poziom D

Wrzesień 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
 
Październik 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
Listopad 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
 

Zestaw walizkowy RD4 - Elektrostatyka. Poziom C i D

Wrzesień 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
 
Październik 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
Listopad 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
 

Zestaw walizkowy RD5 - Elektromagnetyzm. Poziom A

Lipiec 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Sierpień 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
 
Wrzesień 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
 
Październik 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
Listopad 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
 

Zestaw walizkowy RD5 - Elektromagnetyzm. Poziom C i D

Wrzesień 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
 
Październik 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
Listopad 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
 

Zestaw walizkowy RD6 - Prąd. Poziom A i B

Lipiec 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Sierpień 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
 
Wrzesień 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
 
Październik 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
Listopad 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
 

Zestaw walizkowy RD6 - Prąd. Poziom C

Wrzesień 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
 
Październik 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
Listopad 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
 

Zestaw walizkowy RD7 - Mechanika 2. Poziom C i D

Wrzesień 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
 
Październik 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
Listopad 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
 

Zestaw walizkowy RD8 - Optyka geometryczna i falowa. Poziom A i B

Lipiec 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Sierpień 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
 
Wrzesień 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
 
Październik 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
Listopad 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
 

Zestaw walizkowy RD8 - Optyka geometryczna i falowa. Poziom C

Wrzesień 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
 
Październik 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
Listopad 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
 

Zestaw walizkowy RD8 - Optyka geometryczna i falowa. Poziom D

Wrzesień 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  
 
Październik 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
Listopad 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
 

logo NIW


Sfinansowano przez
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków
Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020


logo FIO